פתרונות מקיר לקיר בהטמעת טכנולוגיות למידה בארגון:

  • יעוץ בכלל תהליך הכניסה לעולם טכנולוגיות הלמידה
  • בניית מדיניות ואסטרטגיה ארגונית בתחום טכנולוגיות הלמידה
  • מיפוי ואפיון טכנולוגיים וסיוע בבחירת כלים: מחוללי תוכן, מע' ניהול ועוד
  • הטמעת טכנולוגיות למידה בארגון

תמיר גבעתי | מנהל תחום טכנולוגיות למידה | שירותי בריאות כללית

"בתהליך ייעוצי מהיר שביצענו ביחד עם מתודיקה נבנתה אסטרטגית הלמידה המתוקשבת בארגון.
מתוכה נגזרו מסמכי תשתית טכנולוגיים, ניהוליים והטמעתיים שגובו בעזרי עבודה ובהטמעה.
התהליך אפשר לארגון לחדד את הצרכים והמקומות בהם תחום הלמידה המתוקשבת יכול להביא תועלת עסקית וייצר כלים ניהוליים היכולים להבטיח ביצוע מיטבי של פרויקט למידה."

ג'אז ורשינין | מנהל מחלקת פיתוח למידה | בזק בינלאומי

"טלי גזית מחברת מתודיקה, מלווה אותנו כשנה בהקמת מערך פיתוח למידה ובניית אסטרטגיה לכניסת הארגון לעולם המתוקשב, תוך התחשבות בתרבות הארגונית. המהלכים כוללים תמיכה בשינוי מבני עמוק במערך ההדרכה, הכשרה והכוונה של צוות ההדרכה. ניסיונה של טלי והבנתה במגוון התחומים הקשורים לעולמות ההדרכה, פיתוח הלמידה והניהול, אפשרו לרקום פתרונות המותאמים לצרכים הייחודים לארגון ופרק זמן קצר ביותר."