מיקור חוץ מוצלח הוא השותפות בין הארגון, העובד והחברה הקבלנית. מיקור חוץ של עובדי מתודיקה מבטיח לכם התאמה מקסימאלית לפרופיל המועמד אצלכם בארגון, תוך שותפות ופתיחות מלאה שלנו, טיפוח מקצועי של העובד, וליווי ככל הנדרש בתהליך העבודה המשותף.
עובדי מתודיקה מועסקים בארגונים רבים בשנים האחרונות בתפקידים זמניים או קבועים ומוסיפים צביון מקצועני לסביבה הארגונית בה הם משתלבים.

ברשות מתודיקה מאגר עובדים ומועמדים המוכשרים לביצוע כל אחד מהתפקידים הבאים:

מעצבי תוצרי למידה מאפייני ומתכנתי
מערכות למידה
מפיקי תוצרי למידה מפתחי למידה מנהלי פרויקטים מנהלי הדרכה

האינטראקציה הנרחבת והמגוונת שלנו בשוק הלמידה הארגונית מזמנת לנו ומזמינה לנו מועמדים שנכנסים למאגר שלנו על סמך המלצה של
מנהלי הדרכה רבים בישראל.