Amen-O.T. היא מערכת סימולציות המאפשרת ללומד להתנסות מעמדת העבודה במגוון מצבים להם הוא נדרש בתפקידו, כגון שיחות שירות, ניהול או מכירות.

המערכת יכולה להחליף חלק ניכר מסהסימולציות הפרונטליות המתרחשות כיום בקורסים וסדנאות, ולתת מענה לאתגרים ניהוליים שלא טופלו עד כה בשל העדר משאבים ארגוניים.

עשרות ארגונים בארץ כבר החלו לאמן את עובדיהם ומנהליהם באמצעות המערכת ורואים תוצאות בעיניים.

Amen-O.T. מאפשרת תהליך אימון חווייתי בסביבה פשוטה, אינטראקטיבית, אינטואיטיבית ודינאמית. כל תהליך אימון וסימולציה הופך למאתגר. שפת הסימולציה הינה שפה מדוברת, כך שהלמידה קרובה ככל שניתן לסימולציה מציאותית. במהלך השיחה חווה המשתמש חוויות חיצוניות לסימולציה כמו התייעצות במצבים מסוימים והסברים מעת לעת לתגובות הצד השני.

Amen-O.T מאפשרת לבצע אימון לכמות משתמשים בהיקף גדול במקומות העבודה, בכיתות הלימוד ואפילו מהבית. כמות האימונים שניתן לבצע באמצעות Amen-O.T. מאפשרת לארגון לשמור על כשירות בשגרה ולחסוך עלויות ניכרות.

תהליך אימון זה מאפשר ללומד להיחשף לדקויות ורזי מיומנויות אליהן ניתן להגיע רק בתהליך מובנה ושיטתי ולקצר בצורה משמעותית את תהליך הלמידה.

שימוש נכון בתהליך למידה זה יאפשר קיצור משמעותי של עקומות הלמידה ובהכשרה בכניסה לתפקיד.

מטרה מרכזית של תהליך אימון בכלל, וב- Amen-O.T. בפרט היא הטמעה של הרגלי התמודדות, משפטי מפתח, שפה ארגונית, ערכים ומיומנויות. שימוש חוזר באותן סימולציות לכלל הלומדים והמשוב הניתן בסיום כל תהליך למידה, יוצר הטמעה מסודרת, שיטתית ויעילה מאוד של מרכיבים אלה.