יש כל כך הרבה כלים ללמוד איתם...אבל החכמה היא בהתאמת פתרון הלמידה האפקטיבי ביותר לצורך הארגוני.
במתודיקה בונים בכל רגע נתון עשרות פתרונות שהם בוטיק של למידה. הפתרונות שאנו מספקים כוללים:

  • הטמעת מודל הלמידה האפקטיבית שנבנה על ידי גדעון זילר.
  • בניית שגרות ותהליכי עבודה להבטחת למידה אפקטיבית.
  • בניית תבניות לשימוש חוזר ללמידה ולייצור תוכן.
  • שיווק בלעדי של מחולל הלמידה Composica, המאפשר למידה מתוקשבת ולמידה חברתית באופן פורץ דרך.
  • בניית אסטרטגית למידה במגוון תחומים: תהליכי עבודה, הטמעת מערכות, רגולציה, הטמעת תהליכים רכים, אחריות חברתית וקהילתית, למידת מוצרים, הטמעת תהליכי עבודה ונהלים.

תמיר גבעתי | מנהל תחום טכנולוגיות למידה | שירותי בריאות כללית
"בתהליך ייעוצי מהיר שביצענו ביחד עם מתודיקה נבנתה אסטרטגית הלמידה המתוקשבת בארגון.
מתוכה נגזרו מסמכי תשתית טכנולוגיים, ניהוליים והטמעתיים שגובו בעזרי עבודה ובהטמעה.
התהליך אפשר לארגון לחדד את הצרכים והמקומות בהם תחום הלמידה המתוקשבת יכול להביא תועלת עסקית, וייצר כלים ניהוליים היכולים להבטיח ביצוע מיטבי של פרויקט למידה. "