ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
תכנון לפי מרכיבי/מצבי תפקיד/תפקוד. מודל המסייע לפיתוח הכשרה לבעלי תפקידים ביצועיים כגון: נציגי שירות, נהגי משאיות, אנשי מכירות ועוד. או עבור כל תפקיד שיש לו מרכיבים ברורים ניתנים לפירוט וברמת קושי מסתבכת. על פי מודל תל"מ – המטרה של פיתוח ההדרכה תהיה להכשיר את הלומד לפי מצבי האמת של הלומד.
כך שהפער בין ההכשרה במהלך הקורס לבין הביצוע של התפקיד בשטח יהיה המינימאלי ביותר
תל"מ
טלי שילוב של למידה מסורתית (Instructional Led Learning) עם למידה מתוקשבת (למידה סינכרונית / א-סינכרונית). כלומר הן מדגישות את יתרונות הלמידה בסביבה דיגיטאלית המשלבת את הלמידה עם הסביבה של פנים מול פנים. בעולם העסקי של היום למידה בתמהיל שיטות הדרכה היא הפתרון ההדרכתי המתאים לצרכיו העסקיים של הארגון "קצת מזה וקצת מזה" תוך שימוש מושכל בסל של כלי תקשורת קיימים בארגון (מיילים, לומדות, כיתה וירטואלית, חניכה, הרצאות ועוד) מייצר כלי למידה שיביאו לכשירות עובד. תמהיל שיטות הדרכה/למידה
שיפוט הערכתי אינטגרטיבי של הרמה בה ראיות אמפיריות ורציונאל תיאורטי תומכים בהסקת מסקנות נאותות ובנקיטת פעולות מתאימות בהתבסס על ציוני מבחן או על כלי הערכה אחר.
Messick, 1989
תקפות נוגעת לרוב לתוכן מקצועי, כלומר בחינת ידיעות הלומד על סמך התכנים שהועברו לו ביחידת הלימוד.
תקפות
מיכל שפיז ושלומית רדניק מהמרכז ללימודים אקדמיים

תקשורת מהותה, העברת מידע בין שני משתתפים או יותר, כאשר הגדרת המשתתפים היא: שני בני אדם, בעלי חיים או מחשבים. במונח זה נתמקד בתקשורת הדיגיטלית בין שני בני אדם או יותר באמצעות המחשב.
 בשנים האחרונות התקשורת הדיגיטלית הולכת ונעשית מרכיב מרכזי בחיינו הפרטיים והעסקיים.היא נמצאת בכל מקום והתכנים הם חוצי פלטפורמות באמצעות מכשירים טכנולוגיים שונים: סלולר, אייפד  ומחשב. התקשורת הדיגיטלית יוצרת הזדמנויות חדשות לפני העובד, המנהל וכל הפרטים בחברה האנושית. בלחיצת כפתור ובהקלדת מספר מילים.
סוגי תקשורת  דיגיטלית: דוא"ל, קבוצות דיון, פורום, רשתות חברתיות, ניהול ידע.
אפשרויות התקשורת הדיגיטלית: שיחה טקסטואלית או קולית, שליחה וצפייה של תמונות בזמן החופשי או בזמן אמת, שליפה ואיחזור מידע מתוך מאגרי מידע. למידה ללא גבולות של זמן ומרחק.
התקשורת הדיגיטלית מהווה כלי מרכזי עבור האדם והחברה להשגת המטרות בכל תחום בחייו.
                              שלומית רדניק ומיכל שפיז - המרכז ללימודים אקדמיים

תקשורת דיגיטאלית
טלי תרגום הוא הרמה הנמוכה ביותר של הבנה - משמעות התרגום הוא ביטוי של מושג, מונח, פעולה או סמל כלשהו במילים או דרכים אחרות. תרגום
T.B Maneuver - שיטת הדרכה שבה מיישמים ומבצעים רכיבים מהמקצועיות הנדרשת במצב האמת או את המקצועיות הנדרשת בכללותה.מטרתו העיקרית של התרגיל היא שיפור ושימור המקצועיות או הכשירות. תרגיל יכלול מרכיבי סיבוך (ע"ע) ויוביל להקניית ערך הדרכתי מוסף. תרגיל