ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
אדוה אלמוג המונח הכרה או קוגניציה מתאר את תופעת הידיעה האנושית (ידע או מידע המצוי ברשותו של אדם) ואת תהליכי רכישתה, עיבודה ויישומה; המונח מתאר גם תופעות מקבילות בבעלי חיים מפותחים אחרים ובבינה מלאכותית (או במערכות עיבוד מידע מפותחות בבכלל).
בפסיכולוגיה מתאר המונח גם מחשבות, דיעות, אמונות, גישות, כוונות, משאלות, רגשות והתנהגויות.
קוגניציה
T.B רשימת הנחיות לחברי הקבוצה כיצד להנהיג ולהחיל את ההנחיות בקרב חברי הקבוצה, מי יעשה זאת? כיצד? באילו כלים ובאילו אמצעים ינקוט על מנת לאכוף אותם.
קוד אתיקה כולל בתוכו בדרך כלל שלושה חלקים:
א. תיאור זהות המקצוע שאליו מתייחס הקוד.
ב. רשימת הערכים שהם ערכים אנושיים בסיסיים המנחים את האנשים בפעילותם במסגרת הקבוצה המקצועית.
ג. הסטנדרטים האתיים שהם רשימה קצרה או ארוכה של כללי התנהגות ראויה, שמנוסחים לעיתים במונחים של התנהגות לא ראויה.
קוד אתי
אדוה אלמוג תאוריה חינוכית המסבירה כיצד נרכש ידע. על פי תאוריה זו, למידה אינה תהליך פסיבי, אלא תהליך בו תרומות התלמיד אינן פחותות מתרומות המורה. הלמידה מתבצעת תוך כדי תהליך של עשייה, בדרך של הבניית ידע ואחריותו של הלומד על הידע.
המילה קונסטרוקט (construct) משמעותה בניה. בניית ידע או בעברית "הבניית הידע" היא העיקרון המנחה תאוריה זו.
קונסטרוקטיביזם
T.B קירקפטריק (Kirkpatrick) כתב באמצע שנות ה-50 את התיאוריה בת 4 השלבים שלו המתייחסת להערכת אפקטיביות של למידה. השלב ה-1 מתייחס לתגובה של הלומדים ללמידה. השלב ה-2 מתייחס למדידה של הלמידה. השלב ה-3 מתייחס למדידת השינוי ההתנהגותי. והשלב ה-4 מתייחס לתוצאות העסקיות. קירקפטריק
תוכנה לצילום מסך המאפשרת צילום, עריכה, כתיבת מבחנים ופונקציות נוספות קמטזיה Camtasia