ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
O.G (Scaffolding)

עזרה וסיוע שנותן מדריך מיומן ללומד טירון הדרושים לביצוע משימה. פיגומים אלה ניתנים כהוראות המגדירות ללומד את שלבי ביצוע המשימה, שאותן יוכל בהמשך להעביר לסיטואציות אחרות, שונות ומגוונות. על בסיס פיגומים אלה.
החיסרון במתן פיגומים הינו בהתמכרות הלומד לשימוש בהם. לכן תפקיד המדריך הינו להסיר את הפיגומים גם בהדרגה וגם באופן רנדומלי תוך כדי תהליך הלימוד
פיגומים
T.B השלב הראשוני בעת יצירת אירוע למידה. יש צורך לברר את הצרכים, התכנים וכו. פיצוח
נורית פיצוח של תוכן הוא מיצוי "גרעין" הידע (ה"לב") 
ומציאת הדרך להגיש אותו באופן הכי קליט, ברור וזכיר (להפיל את האסימון).
פיצוח
יואב "מושג על" לתיאור כל עבודת התשתית המקדימה ומובילה לקיומה של פעילות הדרכה ו\או למידה.
למשל: איתור צרכים,פיצוח, עיצוב, כתיבת תסריט ועוד...
פיתוח הדרכה
אילנית עטבאי , הילה ג'ומעה ודנית ברזילי

הפער בין אלו המשתמשים בטכנולוגיית המידע ונהנים מפרותיה לאלו שאינם משתמשים בה,מסיבות שונות, מכונה "הפער הדיגיטלי".מושג זה מתייחס לפערים באימוץ טכנולוגיית המידע בין מדינות שונות, וכן בתוך מדינות בין חלקי אוכלוסייה שונים.הפער הדיגיטלי אינו אקראי ומצטרף אל פערים חברתיים אחרים שיש ביניהם מתאם כמו: דיור, השכלה, תעסוקה והכנסה - תופעה המכונה "קיפוח מרובה". הפער נמצא בקשר עם פערים סוציו אקונומיים בין חתכי אוכלוסיה שונים  והוא סוגיה חברתית פוליטית שנטמע לראשונה בשנות ה - 90 של המאה העשרים. שני מרכיבים עיקריים בהגדרת הפער הדיגיטלי:


- פער בנגישות לרשת (access): מחשב, חיבור לרשת, רוחב פס , חוסר ניסיון דיגיטלי, העדר גישה למשאבים דיגיטליים.


- פער במיומנויות השימוש וביכולת הפקת תועלת מהשימוש (skills): היעדר מיומנות דיגיטלית.הדרך המרכזית לצמצום הפער הדיגיטלי היא הקניית נגישות ואוריינות דיגיטלית לאוכלוסיות חלשות, החסרות מודעות ואמצעים באמצעות מערכת החינוך. שילוב טכנולוגיית המידע בבתי-הספר טומן בחובו מספר יתרונות ובהם הגברת הנגישות של כלל האוכלוסייה לסביבה דיגיטלית, שיפור האוריינות הדיגיטלית, שיפור ההישגים הלימודיים, שיפור המוטיבציה ללמוד ושינוי חיובי במגוון הכלים הפדגוגיים העומדים לרשות המערכת. יחד עם זאת, תשתית תקשוב הינה תנאי בסיסי וראשוני לנגישות, זמינות ואוריינות דיגיטלית. ללא תשתית תקשורת ומחשבים, לא קיימים היסודות שעליהם ניתן לבנות את היכולות הדרושות בעידן המידע.
____________________________________________________


מקורות:


יהונתן א. (2008) צמצום הפער הדיגיטלי – השימוש במחשבים במערכת החינוך בישראל.  אוחזר בתאריך 23/11/10  http://public-policy.huji.ac.il/upload/digital%20divide.pdf Fuchs, C. & Horak, E. (2008) “Africa and the Digital Divide” Telematics and Informatics, 25, 99-116. אוחזר בתאריך 23/11/10    http://fuchs.icts.sbg.ac.at/divide.pdf    http://www.youtube.com/watch?v=fCIB_vXUptY יוטיוב 

פער דיגיטלי