ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
טלי ע"ע - SKA. מי שטבע את המונח עמי ותמי הוא גדעון זילר. שיטה לאפיון ההדרכה. ע, עמדה / תפיסה (על פי שיטה זו עמדה ותפיסה זהות) – בדומה לפיתוח אישי של מודל אלפ"א, מ, מיומנות ו-י' ידע. בעת הפיתוח, על המפתח לקחת בחשבון את מורכבות השינוי הנדרש מן הלומד.
כל רמת שינוי – תדרוש מהמפתח לאפיין את רמת ההתנגדות המצופה מכל ממד וכן את תוצר ההדרכה המתאים ביותר.
עמ"י ותמ"י
דורית סלע - המרכז ללימודים אקדמים
עצמי למידה (learning objects - LO)
המושג 'עצמי למידה' הוא מן החשובים בהקשר לטכנולוגיית למידה ומייצג דרך חשיבה חדשנית באשר לארגונו של תוכן לימודי.
הרעיון של יצירת אלמנטים הניתנים לשיתוף ולשימוש חוזר עלי ידי מורים, בקונטקסט דומה או שונה של הוראה תופס תאוצה בארץ ובעולם ומתבסס על עיקרון 'מכוון-עצמים' (Object-oriented) במדעי המחשב.
ניתן להשוות עצמי למידה לאבני "לגו" המייצגות פיסות מידע גולמי באמצעותו ניתן לבנות ולהרכיב תוכן למידה על פי הצורך.
למושג עצמי למידה אין הגדרה אחידה ומוסכמת. בין ההגדרות השונות ניתן למצוא את הבאות:

- יחידה דיגיטאלית ושאינה דיגיטאלית, שאפשר להשתמש בה גם בשימוש חוזר, או להתייחס אליה באמצעים טכנולוגיים במהלך למידה.

- מרכיבים דיגיטאליים קטנים בהיקפם בדומה ליחידת לימוד, הניתנים לשימוש חוזר וליישום סלקטיבי בנפרד או ביחד עם אלמנטים אחרים, למטרות למידה ספציפיות.

- פרטי מידע, הכוללים מטרת הוראה ברורה, הנחייה ברורה למשתמשים וניתנים לשימוש חוזר בקונטקסטים שונים בצורה ספציפית ודינאמית.

- משאבי למידה שניתן לחזור ולהשתמש בו לתמיכה בלמידה.

עצמי למידה דיגיטאלים מבוססים על אסטרטגיית הוראה ברורה והינם אינטראקטיבים. יכולים לכלול כלים לסימולציה, מערכי שיעור, מולטימדיה ,אנימציות, ווידאו קליפ, מאמרים וכל אלמנט אחר שניתן לשלב בתוך יחידת לימוד המאפשר פעילות ואינטראקציה בין הלומד לתוכן.

בנוסף הם נושאי תגיות של
"מטה דטה"
שהינו מידע תיאורי המאפשר אחסון במסד נתונים ואיתור קל ע"י חיפוש.

סרטון – עצמי למידה


מקורות :
1. מימון. ה', (2005) תכן ומעקובת של עצמי למידה LODAS הניתנים לשימוש חוזר באמצעות SCORM. עבודת מ.א . אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
2. עצמי למידה בכותרות .
http://telem-pub.openu.ac.il/users/ingrime/TAMIDALON/Celebrate.htm אוחזר ב 26.7.09
3. רותם. א', (2005). פדגוגיה של עצמי למידה .
http://avrumrotem.com/avrum-S/LO_pedagog/principle.htm אוחזר ב 26.7.09
4. learning objects .
http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_object אוחזר ב 26.7.09


עצמי למידה - learning objects
הלוגיקה שלפיה נבחר לפתח את ההכשרה והסבר כיצד לוגיקה זו עונה בצורה הטובה ביותר על מטרות ההדרכה ועל האתגרים ההדרכתיים. לדוגמא: הכשרה מהקל אל הכבד, הכשרה מהכלל אל הפרט וכן הלאה. עקרון מארגן בלמידה