ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
דורית כץ דרוקר ןלאה ליברמן- המרכז ללימודים אקדמיים

המושג 'Netiquette' ובעברית 'נטיקה' מתייחס להתנהגויות ראויות של גלישה ברשת.
המושג הינו הלחם של 'Net' (רשת) והמילה הצרפתית 'Etiquette' (אתיקה) שמשמעותה נימוס וכללי התנהגות בחברה.
Ethics- האתיקה היא תורת המידות המגדירה את העקרונות המוסריים או את הנורמות שעל פיהם חייב האדם לנהוג בכל מעשיו, במיוחד באלה שיש להם השפעה על הזולת. עקרונות המוסר מלווים בערכי מוסר שנקבעים על ידי החברה, קבוצות חברתיות ו / או מקצועיות המכתיבות כללי התנהגות לחבריהן.
הנטיקה היא למעשה אתיקה ברשת האינטרנט היוצרת כללי נימוס ונורמות התנהגותיות שהפכו לחלק אינטגראלי מתרבות האינטרנט, ומשמשים לצורך תקשורת נכונה וחיובית באינטרנט. אין כללי נימוס אחידים, מוכתבים או כאלה הנאכפים באינטרנט, אך גולש האינטרנט מחוייב לכללי נימוס מקובלים אוניברסאליים, המשמשים לו לגלישה בטוחה באינטרנט ולתקשורת נכונה עם משתמשים אחרים. הכוונה שכל משתמש יזהה את הבעיות האתיות תוך כדי השימוש באינטרנט ויפתח ביקורתיות מוסרית. ביחד יוכלו כל המשתתפים ליצור נורמות התנהגותיות חיוביות.
כללי הנטיקה המודרנית נבנים היום תוך כדי התהליך, תוך כדי התפתחות הכוחות החדשים וכתגובה לקונפליקטים המוסריים והאתיים בשדה המידע, כאשר הטכנולוגיה מקדימה את הנטיקה ומעוררת את השאלות האתיות בדיעבד.
הנטיקה דנה בסוגיות של זכויות הפרט- כיבודן והפרתן, המתייחסות לחופש הביטוי, לזכויות הפרט (הגנה על הפרטיות), לזכויות הקניין הרוחני ולזכויות היוצרים.
העקרונות הבסיסיים של הנטיקה (מבוסס על 'נטיקס'/ ורג'יניה שיי)
1. הייה אנושי.
2. אמץ דפוסי התנהגות הנהוגים בעולם האמיתי.
3. דע היכן אתה נמצא.
4. כבד את זמנו של הזולת ואת רוחב הפס שלו.
5. הראה טוב במרחב הוירטואלי.
6. שתף אחרים בידע שלך.
7. עזור לשמור את מלחמות השלהוב בשליטה.
8. כבד את פרטיותם של האחרים.
9. אל תנצל לרעה את הכוח שלך.
10. הייה סלחן כלפי שגיאות של אחרים.

הנטיקה כוללת בתוכה את כללי האתיקה שראשיתם בכללי "חופש הביטוי" בעל פה ביוון העתיקה, המשכם בכללי "חופש הביטוי בספרים המודפסים" או כפי שהם נקראים היום: כללי "חופש העיתונות" והמשכם המודרני בכללי "חופש הגישה למידע".

מקורות מידע:

בן- עמר, כ' (2006),התנהגות נאותה ברשת- נטיקה.

נטיקה- אתיקה ברשת האינטרנט
 http://www.orianit.edu-negev.gov.il/lnews/display_topic_threads.asp?ForumID=8&TopicID=238&PagePosition=1

שיי, ו', (1994), נטיקט http://www.albion.com/netiquette/index.html

נטיקה
אדוה אלמוג ניהול ידע הוא גישה ניהולית העוסקת בידע המעשי של הארגון, הגלוי והסמוי, בעיקר על ידי חשיפת היידע הסמוי בו מחזיקים העובדים ו/או הלקוחות. ניהול ידע עוסק בידע הקיים בארגון וביצירת ידע חדש. הידע הקיים והידע החדש יתמכו בפעילות ובשליחות של הארגון. עיקר החשיבות היא מתן משמעות לידע הנאסף תוך התייחסות לתרבות, שפת ותפיסת הארגון.

ניהול ידע
ואינברג אילנה , ארדיטי אורנית ואזולאי סיגלית


ניתוח הנתונים הינו תהליך של שכתוב , ארגון ועיבוד המידע שנאסף מראיונות , תצפיות , מסמכים וחומרים נוספים שהצטברו , כדי להגביר את הבנתו של החוקר ולהציגה. 
נתונים הם פריטי מידע הנכנסים כקלט לתוך מערכת מידע , מערכת המעבדת נתונים ע"י תהליכים של עיבוד , הבנה , ניתוח והערכה ומפיקה מהם תמצית בעלת משמעות ותועלת הנקראת ידע. נתונים הופכים למידע אם הם מאורגנים ומידע הופך לידע כאשר הוא מושם בקונטקסט של הפעולה. 
המניפולציה הזו על המידע מתאפשרת בעזרתם של כלים ממוחשבים שונים לניהול ידע, המאפשרים לסנן את הידע הרלבנטי מתוך כמויות הנתונים האדירות , לדוגמה: ע"י כריית נתונים (תהליך הנועד לחקור ולנתח כמות גדולה של מידע באמצעים אוטומטיים , כדי לגלות דפוסים תקפים חדשים שימושיים ובעלי משמעות).    ניתוח הנתונים מעביר את החוקר מאיסוף הדפים העמוסים בתיאורים לתוצרים. תהליך הניתוח הינו איטי, שיטתי וכולל מס' שלבים הבנויים ומסתמכים אחד על השני. שיטת הניתוח המקובלת ביותר היא קידוד , הכוללת מס' שלבים כגון: ארגון המידע, לימוד והכרת נתונים שנאספו על בוריים, מיון ויצירת קטגוריות בהתאם לנושאים , תהליכים, אירועים וכו'.. שעולים מתצפיות וראיונות.
משהסתיים ארגון הנתונים חשוב לקרוא שוב ושוב את הנתונים המאורגנים, להעביר נתונים לפי הצורך, לשנות קודים , לאחד קטגוריות , להוריד ואף להוסיף לפי הבנה.

מקורות:


http://web.macam.ac.il/~tamil/research/e2.htm   ניתוח נתונים אוחזר בתאריך 8/12/2010
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%95%D7%93_    %D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9Dעיבוד נתונים ויקיפדיה . אוחזר בתאריך 8/12/'2010


http://mop.ort.org.il/km/scripts/inner_1.asp?pc=813586205  מתוך: מדעי המידע .אוחזר בתאריך 8/12/2010

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2  כריית מידע אוחזר בתאריך 8/12/2010                                                                                   

ניתוח נתונים