ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
לובה שיטות חשיבה שמטרתן לארגן את מהלכי החשיבה ולעשותם ליעילים יותר. בין מארגני החשיבה השונים כדאי להזכיר את "המארגנים הגרפיים" – ייצוגים גרפיים (על נייר) של מהלכי חשיבה כגון טבלאות של בעד ונגד, השוואה והנגדה, חלקים ושלם, המצאת אפשרויות ועוד. (ראו, מיזוג החשיבה בלמידה, מכון ברנקו וייס, 2001). מארגני חשיבה
אדוה אלמוג מדד לעקביות בציונים (בין מעריכים שוני באמצעות אותו הכלי), מדד של תרומת השגיאות האקראיות לשונות בציון הנצפה ומדד להדירות.
קיימות דרגות שונות של מהימנות, הנקבעות בהתאם לכלי שמוערך ולמטרות.
מהימנות
נדב בדריאן, ורד שמעוני המרכז ללימודים אקדמיים

אחת מן הבעיות בפניה עומדים אנשי חינוך באשר הם היא יצירת מוטיבציה אצל הלומדים. הבנה עמוקה של הגורמים המעוררים מוטיבציה אצל הלומד ושילובם במערך השיעור הנה כלי בעל ערך רב. המודל כפי שנוסך על ידי החוקר ג'ון קלר (Keller, 2000) משלב בתוכו את הגורמים המוטיבציוניים השונים לכדי תבנית פשוטה וישימה בכל מערך לימודי באשר הוא.המודל מורכב מארבעת המילים הבאות:Attention, Relevance,Confidence and Satisfaction

כל מערך לימודי אשר יקיים את ארבעת הקטגוריות האמורות יביא לכדי אופטימיזציה של יסוד המוטיבציה ללמידה.
 • A ריכוז / תשומת לב: על השיעור / פעילות לרכוש את תשומת הלב של הלומד. על מנת להשיג את תשומת הלב ניתן להשתמש במגוון אסטרטגיות. הצורה הפשוטה ביותר תהיה על ידי שימוש באמצעים קוליים או ויזואליים בולטים. אפשרות נוספת תהיה לעורר את סקרנותם של הלומדים על ידי הצגת בעיות מאתגרות. לבסוף, גיוון בתכנים ובאסטרטגיות ייתרום אף הוא לשימור רמת הריכוז והעניין של הלומד.

 • R רלוונטיות: על התכנים הלימודיים להיות רלוונטיים ובעלי ערך ללומד. הרלוונטיות מושגת על ידי חיבור בין סגנון הלמידה הייחודי ללומד ומערך השיעור עם מטרת הלמידה. הלומד צריך לחוש בקשר בין מטרותיו בלמידה לבין תהליך הלמידה עצמו. אמצעי נוסף הוא חיבור התכנים והאסטרטגיות לניסיון ומצב החיים העכשווי של הלומד.

 • C ביטחון: ביטחון עצמי אצל הלומד נוצר מתוך התחושה שהוא צפוי להצליח בתהליך הלימודי. תחושת הצלחה זו מקורה ראשית בבהירות באשר למטרות הלמידה והדרכים בעזרתן ניתן להשיג מטרות אלו. בנוסף על הלומד להיות מסוגל לזקוף את ההצלחה בלמידה לטובת תכונותיו הוא ולא גורמים חיצוניים.

 • S סיפוק: על מנת לשמר את המוטיבציה לאורך זמן חייב להיות יסוד משמעותי של סיפוק אצל הלומד. הסיפוק נוצר בשני מישורים שונים: ראשית, על ידי משוב חיובי והכרה בהישגיו ויכולותיו של הלומד. שנית, הלומד צריך לחוש כי השקיע מאמץ הולם ביחס להישגיו וכי נהגו בו בצורה הוגנת.

האפשרות הטמונה בלמידה מתוקשבת, לפנות באופן אינדיווידואלי אל לומדים שונים, מאפשרת ישום יעל ואופטימאלי של המודל.

מקורות:Keller, J. M. (2000). How to integrate learner motivation planning into  lesson planning: The ARCS model approach.


 Paper presented at VII Semanario, Santiago, Cuba, February, 2000.


http://mailer.fsu.edu/~jkeller/Articles/Keller%202000%20ARCS%20Lesson%20Planning.pdf


retrieved: 27/11/10

http://www.arcsmodel.com/home.htm

מודל ARCS
בנימיני סלעית המרכז ללימודים אקדמיים מומחה תוכן – Content Expert

תפקיד הטומן בתוכו יכולות רבות ומפותחות, המומחה, הינו אדם בעל כישורי
כתיבה מיוחדים המאפשרים לו לכתוב בצורה תמציתית ,אפקטיבית, מספקת וחסכונית אך יחד עם זאת בהירה ומובנת. התפקיד דורש שליטה בשפה בה הוא כותב על בוריה .
בעל גישה וזמינות למחשב, שליטה במיומנויות חיפוש, ארגון, תמצות, סינון ,עיבוד המידע והצגת הנושא בצורה המיטבית ביותר במדיות השונות.
יתרון למומחה, אם הוא בעל האוטוריטות המקצועיות בכל נושא תחת אחריותו. בעל יכולות איתור וזיהוי צורכי השוק תוך הנעת המשתמשים. מיומנויות שיווק ומוטיבציה גבוהה יכולות לסייע למומחה התוכן בשיווק תכנים והטמעתם בקרב קהל המשתמשים תוך זיהוי הצלחות או כישלונות. יכולות ההקשבה וקבלת משוב כמעט בכל עת.
אדם אכפתי בעל יחסי אנוש טובים, אדיב ,איש שירות וגורם מסייע בין ניהול הקהילה לבין תפקידו כאחראי על ניהולו ופיתוחו של איזור תוכן מוגדר.

ניתן לפצל את תפקיד מומחה התוכן לשניים :
- מומחה תוכני : אוטוריטור בתחום הנבחר.
- מומחה מזין טכני:מזין את התכנים ושולט בכל המיומנויות שהוזכרו בעל הגישה הפיזית והרגשית למחשב .

לסיכום
תפקיד מומחה – מומחיותו היא שילוב הכולל בתוכו שליטה בשלושה מרכיבים הבאים:
בתחום הטכני – שליטה והכרה בתחום ניהול ידע .
בתחום התוכני- כתיבה, זיהוי צרכי המשתמשים , שיווק ותכנון.
בתמיכה – מתן תמיכה אנושית.
חשוב לציין מומחה התוכן אינו עובד לבד, הארגון צריך ללוות לתמוך ולתגמל בהתאם את המומחה על מנת לשמור על המוטיבציה והרצון שלו להצלחתו בתפקיד והצלחת הארגון כולו.

מקורות
1. ברקוביץ נ' אני אתה ומקור המידע.... מגזין ירחון 2Know-KM איחזור 20.7.09
http://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=607&P=59

2. סטון נ' (2007 ) מומחה תוכן – תפקיד קריטי בהצלחת ניהול הידע מתוך מגזין ירחון 2Know-KM איחזור 20.7.09
http://www.kmrom.com/Site/Articles/ViewArticle.aspx?ArticleID=1034&P=59
מומחה תוכן
אריאל מויאל ורוית רוזן - המרכז ללימודים אקדמיים

'מַחְוָן' הריבוי 'מַחְוָנים'. בכתיב ללא ניקוד 'מחוון'. משמעות השורש חו"י היא להגיד, להודיע (לחוות דעה בתנ"ך) בלועזית אינדיקטור, כלי או תדריך צינון שבו מאורגנים קריטריונים המשמשים להערכת ביצועי תלמידים במטלות פתוחות. המחוון הוא סדרה של קווים מנחים למתן ציון לצורך הערכת עבודות של תלמידים. המחוון כולל קריטריונים, שהם התנאים שכל מבצע חייב לעמוד בהם כדי להצליח. המחוון מבוסס על תקנים שנועדו לציין באיזו רמה יש לעמוד בקריטריונים. הוא כולל , בדרך-כלל, מדרג של נקודות שכל תלמיד יכול לקבל לפי איכות הביצוע שלו. נקודות אלה מכונות נקודות קבע (benchmarks). כל נקודת קבע מתוארת במחוון, ולעיתים מצוינים גם אינדיקטורים המהווים ראיות להשגתה.
הקריטריונים הנם המאפיינים שעל פיהם מנתחים את העבודה ומעריכים אותה.מיון הקריטריונים ע"פ נושאים – כל נושא הוא ממד. הממדים מהווים את הצירים המרכזיים לניתוח העבודה ולהערכתה.
 בהתאם לתפיסת עולם קונסטרוקטיביסיטית –חברתית, המאפשרת שימוש חדשני בתקשוב לכל מימד הוגדרו שלוש רמות ביצוע. רמות הביצוע מתארות את איכותה של העבודה וקובעות את דירוגה עפ"י קריטריון נתון. ככל שיעדי ההערכה מוגדרים יותר, כן הממדים והקריטריונים להערכת הביצוע ברורים יותר. (לדוגמא: תחילת הדרך, אמצע הדרך והשיג את היעד).
האפיון הגבוה מתאר הוראה שבה המורה פועל על פי עיקרי הגישה הקונסטרוקטיביסיטית –חברתית ומנצל את הערך המוסף שבטכנולוגיה לטובת הפדגוגיה.האפיון הבינוני מתאר הוראה, שבה קיים ניסיון לנצל את הערך המוסף של הטכנולוגיה לפדגוגיה, אך הפעילויות אינן מעידות על שינוי מהותי בהוראה.האפיון הנמוך מתאר הוראה המשתמשת בטכנולוגיה ככלי התומך בשיטות הוראה ובדרכי הערכה מסורתיות.
לפיכך המחוון:
·         מתרגם חזון ומטרות כוללות ועמומות ליעדים אופרטיביים ברורים בני השגה.·         מפרק כל יעד לרמות ביצוע כבסיס להתקדמות אפשרית ממצב קיים למצב רצוי.·         מנסח כל רמת ביצוע במונחים התנהגותיים ומוסכמים הברורים למתכנן, למבצע ולמעריך.·         משקף התקדמות גם במונחים כמותיים וגם במונחים איכותיים.·         יוצר בסיס למיקוד מטרות ויעדים במסגרת לוח זמנים מוגדר.·         מתאר ומאפיין ולא שופט – יוצר לגיטימציה להתקדמות מכל מצב.·         מאפשר דיאלוג בין מורה ללומד, ובין לומדים לבין עצמם.
התלקיט – כלי הערכה התומך בהוראה ומקדם למידה, אמדור ל., מט"ח, 1999.עע"פ מפגש בנושא מחוונים, אורנה פומרנץ, מח' הערכה, מט"ח)בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל-אביב: רמות.שפרירי, נ', בוזו, ע' (1998). הלמידה כפעילות רפלקטיבית: זיקות בין תפיסת הלמידה לבין תפיסתההערכה החלופית. בתוך: מ' זילברשטיין, מ' בן-פרץ, ש' זיו (עורכים), רפלקציה בהוראה (עמ' 245)
Wiggins, G.P. (1998). Educative assessment: Designing assessments to inform and improve
student performance. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

מחוון
O.G (Metacognition)
הידע והמודעות של הפרט על התהליכים הקוגניטיביים של עצמו, היכולת לכוונם ולפקח עליהם באופן פעיל (Flavell, 1987).
מטאקוגניציה
A.A פעילות, מוטורית או קוגניטיבית,הנדרשת מהלומד לשם ביצוע תפקידו. בעלת דרישות ביצוע מיוחדות כגון, מהירות, דיוק או קואורדינציה .
מיומנות
לובה אדם מבין כאשר הוא יכול להסביר תופעה, נתונים או רעיון, לפרש, ליישם, לראות עניין מכמה נקודות מבט, לגלות אמפתיה לעמדות אחרות, להכיר את עצמו (ראו, וויגינס ומקטאי, לבנות הבנות, מכון ברנקו וייס, 2002). ממדי ההבנה
הכוונה לפני האפליקציה, בין אם מדובר במערכת כלשהי, לומדה או מצגת. אלו למעשה החלקים באפליקציה איתם בא המשתמש במגע - כל מה שמופיע על המסך. ממשק משתמש
אדוה אלמוג הכוונה לפני האפליקציה, בין אם מדובר במערכת כלשהי, לומדה או מצגת. ממשק משתמש
גרה עבדאללה ופאוזייה - המרכז ללימודים אקדמיים

מנוע חיפוש היא מערכת אחזור מידע, המעוצבת כדי לאתר מידע דיגיטלי (קבצים או תוכן) המאוחסן במערכת המחשב.  צורת החיפוש הנפוצה והגלויה ביותר כיום היא מנועי חיפוש אינטרנטיים.


מנוע חיפוש מנגיש מידע למחפש, עוזר לצמצם את הזמן הנדרש כדי למצוא מידע, ועוזר להתגבר על הצפת המידע הקיימת כיום במדיה הדיגיטלית. עקרון הפעולה הבסיסי של מנוע חיפוש הוא שהלקוח ממלא שאילתא המציגה את המידע הנחוץ לו ושולח אותה לשרת, השרת מקבל את השאילתא ומפעיל יישום לביצוע הפעולה, תוך הפעלת אלגוריתמים שנועדו לסנן את התוצאות כך שיהיו רק בנושא שהלקוח מחפש. לסיום פעולתו מציג השרת את התשובה בפני המשתמש, בדרך כלל ברשימה.


מרכיבי מנוע החיפוש


מנוע חיפוש מודרני יורכב בדרך כלל משלשה חלקים:


ספיידר - רכיב שמאתר את הקבצים, הנמצאים במחשב האישי או במרחב האינטרנט ומחלץ את תוכנם


מנוע אינדקס - רכיב שמפרק את תכני המסמכים ויוצר מהם אינדקס לפי מילים


מנוע איחזור - רכיב שמקבל שאילתא מהמשתמש, מאתר את התוצאות, ומאחזר קטעי מידע למשתמש


מנועי החיפוש נבדלים ומשתנים אחד מהשני בכל אחד מהרכיבים הללו. באלגוריתם של איתור הקבצים, בניית האינדקס (מיפתוח), ואיחזור הנתונים.


בשלב של איחזור המידע, יש מנועי חיפוש שמאחזרים תצוגה מקדימה של שורה או מספר שורות לכל תוצאה שהם מוצאים, ויש כאלו שמאחזרים שמות של קבצים או אתרים, שבהם נמצא התוכן, ללא כל תצוגה מקדימה. בדרך כלל השלב הראשון של איתור הקבצים ויצירת האינדקס נעלמים מעיני המשתמש, שמקבל רק את החלק של איחזור המידע.


מנועי חיפוש אינטרנטים


באינטרנט קיימים סוגים שונים של מנועי חיפוש. לצד מנועי החיפוש הכללים ישנם מנועי חיפוש בעלי התמחות מיוחדת. מנועי החיפוש האינטרנטים שואפים להנגיש את החיפוש באמצעות ממשק ידידותי ביחד עם שליפת התוצאות המקוות ביותר מצד המחפש. בצד חיפוש טקסטואלי יש למנועי חיפוש אלו יכולת לחפש תמונות, וליאהו קיימת אף חיפוש קטעי וידאו וניגונם מתוך מסך החיפוש. כיום אפשרות גישה למנועי חיפוש באינטרנט משולבת בדפדפנים האינטרנט, ואין צורך לגלוש לאתר כדי להפעיל את החיפוש. לעתים בדפדפנים משולבת אפשרות של חיפוש בהצבעה על מילה, ולחיצה על תפריט של עכבר ימני.


אין מנועי החיפוש האינטרנטיים ממפתחים (ממיינים) את האתרים בצורה שווה, דפים חדשים עלולים להיות לא ממופתחים לתקופה של חודשים, ואין מנוע חיפוש אשר ממפתח יותר מכ-16% של הרשת.


בגלל שהמנועים מאתרים דפים חדשים דרך מעקב אחר קישורים, הם נוטים יותר למצוא ולמפתח  דפים ש יש יותר קישורים אליהם. מנועי החיפוש יכולים גם להשתמש בטכניקות שונות לבחירת אילו דפים לאינדקס. לפיכך, המנועים בדרך כלל ממפתחים מדגם מוטה של האינטרנט. לא רק זאת, אלא שטכניקות חיפוש חדשות נוספות מטות את הנגישות של מידע באינטרנט.


מקורות


מנוע חיפוש (2010). ויקיפידיה. אוחזר ב-02 בינואר, 2011 מתוך


 http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9


Lawrence, S., & Giles, C. (n.d). Accessibility of information on the web. Retrieved January 2, 2011 from


http://www.cse.ust.hk/zsearch/qualify/DistributedSearch/acessibility%20of%20information%20on%20the%20web.pdf


מנוע חיפוש
אדוה אלמוג מנמוניקה היא עזר זיכרון, אמצעי חזותי או מילולי שעוזר לזכור דברים.
מנמוניקה חזותית הידועה ביותר היא שימוש בפרקי אצבעות הידיים כדי לזכור כמה ימים יש בכל חודש בשנה.
מנמוניקה
O.G (LMS - A Learning Management System)
מונח המתאר ממשק/תוכנה שמטרתה לנהל ולארגן את תהליך הלמידה של הלומד. מערכת זו מציעה ללומד טווח מקיף של פונקציות משלימות לתהליך הלמידה כמו: חומרי למידה ממוחשבים, כלים לבחינה ולהערכה, כלים למעקב אחר תוצאות הלמידה, כלים למעקב אחר קורסים, אמצעים ללמידה שיתופית ושיתוף קבצים וכדומה. כמו כן מספקת ה-LMS כלים למנהלי ההדרכה לארגון הידע וההדרכה כמו רישום תלמידים לקורסים, מעקב אחר משתתפי הקורסים, הפקת דו"חות.
מערכת לניהול למידה
כל תת-המשימות המרכיבות את מרכיבי התהליך, כל אחת מן המטלות הנדרשות מן הלומד בעת ביצוע התפקיד, מרכיבי התפקיד נקבעים על פי מצבי האמת. מרכיבי תפקיד
מילנה לינקוב המרכז ללימודים אקדמיים משחק לימודי מתוקשב הוא תוכנה משחקית המתרחשת בסביבה מקוונת ללא תלות בסוג הטכנולוגיה ומשמשת כאמצעילימודי. המטרות של משחק לימודי הן:
הבניית ידע,תרגול או שיפור השימוש בידע שכבר נרכש בעבר,זיהוי פערים או חולשות בידע,שימוש כסיכום או חזרה,פיתוח קשרים חדשים.
משחקים המעוצבים היטב מהווים אתגר ועניין למשתתפים ובו בזמן דורשים מהם להשתמש בידע או במיומנות.

למשחק לימודי מתוקשב ישנם מאפיינים הבאים:
אינטראקציה-משחק מול מחשב,משחק מול משחק, חוקים וכללים,מטרות,תוצאות משוב,ניצחון הפסד,קונפליקט, תחרות, אתגר,תסריט-סיפור מסגרת,אלמנטים של פנטזיה,מורכבות.
למתנסה במשחק לימודי מתוקשב יש מטרות ברורות, הוראות כיצד להגיע למטרות וחוקים המגבילים את השגת המטרות.

קיימים סוגים שונים של משחקים:
-משחק הדמיה
-חשיבה
-אסטרטגיה
-זיכרון
-משחקי תפקידים

 • -פעילות אקטיבית ומושכלת- משימה ניצבת לפני התלמיד, ועליו לבצעה באופן פעיל. התלמיד מחליט, מכריע בין האפשרויות, בוחר אסטרטגיות לפעולה ומשתדל לשפר את הישגיו. הרצון להצליח יוצר פעילות מושכלת, תוך שימת לב למרכיבי המשחק ולחוקיו.

 • -פעילות בתנאי אי-ודאות- ניתן להוסיף למשחקים מרכיב של אקראיות. במצב כזה התלמיד לומד לפעול בתנאי אי-ודאות. פעולה בתנאי אי ודאות מאמנת את התלמיד להיות מודע לאירועים הסתברותיים ולפעול באסטרטגיה הביאה בחשבון סיכויים וסיכונים.

 • -בחירה של פעולה תוך התחשבות במכלול גורמים- כדי לבחור אסטרטגיה מסוימת, על התלמיד לבחור את הגורם הנכון מתוך כלל הגורמים.

 • -פעילות תוך שליטה- התלמיד רואה עצמו כשולט באירועים ולא כצופה סביל.
  שיתוף פעולה בין משתתפים אחדים- קיימים משחקים שעבודת הצוות בהם היא גורם להצלחה. עובדה זו מניעה את המשתתפים לתאם את מהלכיהם, לתקשר ביניהם ולהתחשב בשיקולים ונימוקים של כלל חברי הקבוצה.

 • ביבליוגרפיה:
 • מינץ, ר. (1998). טכנולוגיות המידע והוראת המדעים. בתוך חן, ד. (עורך), חינוך מדעי וטכנולוגי בבית-הספר היסודי. הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 23-58

 • רותם,א', פלד, י' (2008) . לקראת בית-ספר מקוון, מופ"ת, סדרת כליל.

 • Gredler, M.E. (2003). Games and simulations and their relationships to learning, in:
  Educational Technology Research and Development, vol. 21, pp. 571-582.

 • משחק לימודי מתוקשב