ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
זהר נתונים שלא מאפשרים לנו ביצוע לא לבצע ולא פעולה ו/או לא הבנה של תופעה.  ידע
אדוה אלמוג ייצוג ידע הוא נושא העולה מתוך תחוםהפסיכולוגיה, מתוך תחום המדעים הקוגניטיביים ומתוך תחום הבינה המלאכותית. בתחום האינטיליגנציה המלאכותית, המטרה העיקרית היא ליצור שיטה שתאפשר לאצור את המידע האנושי בצורה שבה תוכנית מחשב תוכל לגשת אליו ולעבד אותו ובתחום הפסיכולוגיה המטרה הינה להבנות את התכנים בצורה ברורה אשר משרתת את תהליך הלמידה. ייצוג ידע
o.g. (Multiple Representations)
ייצוג מידע הוא משהו המייצג, מתאר, מסמל או מציג אובייקט או תהליך. ייצוגי מידע מרובים הם דרכים שונות להצגת אותו מידע באופנים שונים: טקסטואליים, ויזואליים, אודיטוריים או סנסואליים. למידה עם ייצוגי מידע מרובים מתאימה לסגנונות למידה שונים, מרחיבה את ההבנה אודות האובייקט או התהליך וממחישה רעיונות שקשה להבינן מקריאה בלבד, לדוגמא. טבלה למשל, עוזרת לארגן את המידע בצורה השוואתית הבוחנת קריטריונים שונים בתכונותיו של האובייקט הנלמד.
ייצוגי מידע מרובים
טלי שימוש בידע, מיומנות או שיטה במצב חדש. על לומד לשלוף מהזיכרון חוק או מושג שלמד כדי לפתור בעיה/משימה. יישום