ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
T.B Demonstration - שיטת הדרכה המובאת כחלק מיחידת לימוד במטרה ליצור מודל או דוגמה לחניך בכדי לחזק הסבר או מיומנות מסוימת. ההדגמה בנויה משלבים הכוללים הסבר. הדגמה
T.B Simulation -
שיטת הדרכה שנועדה לדמות/ לחקות מצבי אמת, בכדי לאפשר לחניך להתמודד מול מקרים רלוונטיים לתפקידם. ההדמיה עוסקת בקבלת החלטות.
ההדמיה יכולה להיעשות באמצעות תרחישים לימודיים, משחק תפקידים, תוכנה ואף טכנולוגיה.
עצם הפעילות, האתגר המחשבתי והדמיון למציאות, מקודדת את הלימוד בזיכרון לטווח ארוך.
הדמיה
אורי מאיש,המרכז ללימודים אקדמאיים הדמיה ממוחשבת  היא סביבה המדמה פלח של המציאות ומאפשרת ללומד לשלוט במשתנים של אותה מציאות.

הדמיה מאפשרת שיפור בהבנתן של תופעות, עקרונות ומערכות ומהווה סביבת למידה
יעילה מאוד לרכישת הבנה מעמיקה של מערכות מסובכות ושל מערכות היחסים
ההדדיים המתקיימים בתוכן, וכן יכולת טובה לשלוט בהן ולהפעילן.

בעשורים האחרונים עם התפתחות יכולות התקשורת, העיבוד והמולטימדיה של
המחשבים התפתחו סביבות למידה ממוחשבות מתקדמות ביותר שנהפכו לגורם מרכזי
בלמידה בתעשייה ובמערכות החינוך וחלה קפיצת מדרגה באופיין של ההדמיות
ובשילובן במערכות החינוך.

ההדמיה הממוחשבת מאופינת בניסיון לייצג באופן מלאכותי עולם ומערכות אמיתיות או דימיוניות, ומקובל לתאר אותה כהצגה דינמית של תהליכים או מערכות שלמשתמש יש שליטה מסוימת בהן.
ההדמיות הלימודיות מתמקדות בדר"כ בתופעות,תהליכים ומערכות מורכבות וקשות לתפיסה שהבנתם דורשת יכולת הפשטה המשגה גבוהים, היא מאפשרת ליישם את הגישה הקונסטרוטיביסטית ע"י כך שהיא מספקת ללומד את התנאים להבניית ידע תוך הפעלת סביבת העבודה, יצירת התוצרים בה ושליטה במרכיביה.
ההבנה שלהדמיות יש ערך רב במגוון רב של היבטים (לימודי-דידקטי,טכני-ארגוני-לוגיסטי, כלכלי ואתי)  הובילה במהלך העשורים האחרונים להתחזקותן של גישות במערכת החינוך וההדרכה המצדדות במרכזיותה של הדמיה ולמידה, גישות אלה טוענות שאפשר לדמות במחשב כמעט כל תופעה, תהליך או מערכת.

ניתן להבחין ב-3 סוגי הדמיות: 
א. הדמיות המקנות מיומנויות של קליטת מידע וזכירתו.(מיומנויות שגרתיות)
ב. הדמיות המקנות הבנה של תהליך או תופעה.
ג.
הדמיות המקנות יכולת לפתור בעיות מורכבות (הדמית ניתוח לב)

התכנים שבהן עוסקת ההדמיה:
הדמיות לימודיות עוסקות בתחומי דעת שונים כמו ביולוגיה,היסטוריה,גיאוגרפיה וכו',
ומטפלת בשני סוגים עיקריים של תכנים: תכנים תהליכיים ותכנים מושגיים.
תכנים תהליכיים-הם בעיקר מתעסקים ברוטינות כמו למשל הדמית ניתוח לב,
תכנים מושגיים הם בעיקר מתעסקים במושגים, עקרונות תיאוריות ומערכות כמו למשל הדמית פעולת הלב

אילו מיומנויות רוכשים הלומדים באמצעות ההדמיה הממוחשבת?
1. מיומנויות קוגניטיביות- כאן נכללות הדמיות המפתחות אצל הלומד מיומנויות ותחומי תוכן מוגדרים
כגון הבנת עקרונות, ניתוח תהליכים ומערכות או פיתרון בעיות ומערכות- לדוג' בניית עיר  SIMCITY תכנון עירוני.
2. מיומנויות בין אישיות ותוך אישיות- הקשבה,אמפתיה, רפלקציה. הדמיה עשויה להתמקד בניהול משא ומתן,
פיתרון סכסוכים או ביצוע רעיון אישי.
3. פיתוח עמדות- ההדמיה תעסוק בפיתוח עמדות מוסריות, ערכיות ואסתטיות. לדוג'-הדמיה של הלומד כשופט .
4. מיומנויות מוטוריות- מיומנויות אלו נועדו ללמד את הלומד בביצוע מטלות תהליכיות שמימד האימון והשליטה בולטים בהם.
לדוג' נהיגה במכונית.
 

מקורות:
1
. י.עשת  ר. המר (2006). עקרונות בעיצוב וניתוח של סביבות למידה ממוחשבות,האוניברסיטה הפתוחה.עמ" 197-228.
2.ולנשטיין נ' (2002) .מודלים מנטליים בפעולה של יועצים חינוכיים באשר ללמידה של תלמידים בשני מצבי  כיתה שונים:הוראה והנחייה.עבודת דוקטור.אוניברסיטת תל-אביב,עמוד 2-7.

הדמיה לימודית ממוחשבת
כל אמצעי ההדרכה הכלולים בתוך המערכת המבצעית ומאפשרים ללמוד, לתרגל ולקבל עזרה במהלך העבודה עם המערכת המבצעית. הדרכה משוכנת
א הוליזם, הרעיון הוא שתכונות תופעה לא יכולות להיות מוסברות רק על סך המרכיבים שלהן, או שכפי שהגדיר יאן סמאטס "נטייה בטבע ליצור שלם שהינו גדול מסכום חלקיו על ידי אבולוציה יצירתית". אם נקשר את ההסבר למחקר איכותני, הכוונה הינה כי התופעה / הנושא הנחקר אינה מצטמצמת למשתנה או השערה אחת (או כמה בודדות) אלא כחלק משלם. גישה זו רואה את הפרט כחלק ממערכת תרבותית וכשותף לה. מחקר איכותני יכול לחשוף כיצד כל החלקים פועלים במשותף כדי לעצב שלמות. הוליסטי
לימור אוזיאל ומורן ראובני- המרכז ללימודים אקדמאים

הוראה-למידה מתוקשבות מוגדרות כתהליך אינטראקטיבי המעצים את יכולת הריכוז של הלומד באמצעות עושר המדיה, מאפשר עיבוד מידע עשיר ומתבסס בחלקו על רשת האינטרנט, אודיו, וידיאו ותקשורת כתובה (בלאו וברק, 2011). בהוראה מסוג זה מושם דגש על פיתוח תהליכי למידה הבנייתיים המתקיימים על בסיס יום יומי ומזמנים ללומד התנסות בתכנים מורכבים ועדכניים במהלכם יוצר תוצרים עשירים ואיכותיים (קלי ושמיר, 2009). סביבה זו דינאמית ופעילה עבור הלומד, נרקמות בה אינטראקציות חברתיות וקוגניטיביות ומתקיימת תקשורת המאפשרת שיתוף פעולה ותמיכה הדדית (קלי ושמיר, 2009; (Schrader,2008.מקורות :
בלאו, א' וברק ע' (2011). האם תיווך גורמים עשוי לתרום לאופטימיזציה של למידה מתוקשבת. בתוך: 
 חן, ד' וקורץ, ג' (עורכים). תקשוב, למידה והוראה. המרכז ללימודים אקדמאיים: אור יהודה (עמ' 125-148).

קלי, י' ושמיר, ע' (2009). הטמעת תרבות תקשוב בבית הספר. אוחזר ב- 13 בנובמבר 2011 מתוך
http://telem-pub.openu.ac.il/users/chais/2009/morning/2_1.pdfSchrader, P.G. (2008). Learning in technology: Re-conceptualizing immersive environments. AACE Journal, 16(4) 457-475. Retrieved November 15, 2011 from http://ci.unlv.edu/files/schrader_2008.pdf

הוראה- למידה מתוקשבות
יעל רגב

"היום שאחרי" הוא ביטוי המתייחס למתן פתרונות למידה לעובד לתקופה שלאחר סיום הקורס/ההכשרה,כאשר הוא נמצא בסביבת העבודה. מחקרים מראים כי מתוך כלל תהליכי הלמידה שניתנים לעובד, 70% מהאפקטיביות מקורה בלמידה בסביבת עבודה. מרבית הארגונים נוטים להשקיע את מירב המאמצים שלהם (כ-80%) בלמידה הפורמאלית בקורס ולא נותנים המשך התייחסות ופתרונות ללמידה שלאחר הקורס. הגישה של "אחריות לכל החיים" טוענת כי למידת העובד היא תהליך שאינו נגמר לעולם. דוגמאות ללמידה ביום שאחרי: עזר עבודה, "מבזקי למידה" במסגרת ישיבת צוות וכד'.

היום שאחרי
סהאם עאסלה ואזהאר שלבי המרכז ללימודים אקדמיים

היפר-טקסט הוא מושג אשר נטבע ע"י טד נלסון ב1965, כדי להתייחס לטקסט אשר איננו לינארי. היפר-טקסט מאפשר "לקפוץ" בין מסמכים ,או קטעי טקסט שונים, על פי רצונו של המשתמש בשורה של מוחו. ולפי רצון המשתמש ודרשתו . הינו תבנית ממשק משתמש להצגת מסמכים, כאשר הוא מוגדר כמסתעף או מוצג על פי דרישה". ואת היישום של היפרטקסט הוא הפניה מקושרת ל היפר מסמך אחר הנקראת היפר קישור. לחיצה על היפר קישור מציגה למשתמש את המסמך המקושר. כך שפיסות המידע קשורות זו לזו בדרכים שונות והכוונה ליכולת לסרוק מידע ללא סדר קבוע מראש ,כלומר במקום לקרוא חומר באופן ובסדר שהסופר כתב אותו , הקורא עובר דרך מסלולים עצמאיים של טקסט ותמונה וכך יוצר משמעויות חדשות משל עצמו .החשיבות הגדולה בהיפרטקסט הוא בשינוי הבסיסי בדרך שבה אנו מאחסנים ומאחזרים מידע. הדרך הרגילה הסדרתית  של קריאת מסמך בספר או במחשב מוחלפת ע"י קריאה אינטראקטיבית. והיכולת לשתף מידע בין מחשבים  ומערכות שונות ומדיות שונות מבלי קשר  לצורת האחסון הרגילה של מידע זה. שיתוף זה נותן לנו קישוריות בתוך בסיסי נתונים ובין בסיסי נתונים. תפיסת ההיפרטקסט גורסת מתן חופשיות מלאה למשתמש לנהל את נתוניו . חופש מלא באחזור הנתונים מבלי להזדקק לידע מפורט בשיטות הגישה השונות של המחשב לנתונים, וחופש באסוציאציה במעבר בין נתונים שונים מבלי שהוגדר להם קשר מחייב קודם לכן.


מקורות


. דרורי עופר, (מרץ 1997), היפרטקסט וסביבות CASE – ,  מעשה חושב. בתוך:


http://www.shaula.co.il/hyper.htm


ויקיפדיה


http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98


 נאורה שם-שאול, (2000 - 20001), היפרטקסט, היסטוריה והשפעות תרבותיות בתוך: Cyberspace - תשתית מול תרבות, אוניברסיטת תל- אביב .

http://www.digicult.net/hypertext.htm
היפר-טקסט
טלי קישור אירועים ושיוכם למחלקה על סמך בחינה של גורם משותף אחד. מציאת המשותף בין אובייקטים נבדלים אך דומים מבחינה מסוימת. הכללה
טלי מונח המתאר את המהלך של תכנון מערכות ממוחשבות. בבואנו לתכנן מערכת חשוב לשים דגש על התחשבות במשתמשים ובמשימות אותם הם מבצעים בעזרת המערכת הממוחשבת.הצורך עלה מכיוון שמחשוב משנה לרוב את סביבת העבודה ואת הדרישות הקוגניטיביות הנדרשות מהמשתמש. במקרים רבים כתוצאה ממחשוב סביבת העבודה תפקידו של המפעיל השתנה מתפעול ידני ופשוט של מערכת למפקח על מערכת מורכבת ואוטומטית. שינוי זה בתפקיד המפעיל שם דגש רב יותר על יכולתו של המפעיל להבין את מורכבות המערכת שמבצעת את המשימות ושעליה הוא מפקח, לאחד אינפורמציה רלוונטית ולנטר את כשלי המערכת.
הנדסה קוגניטיבית
O.G (Transfer)
העברה של ידע ומיומנויות מתחום נלמד אחד לתחום אחר, וממצב מוכר למצבים חדשים. לדוגמא, נהג רכב פרטי מנוסה יוכל באופן עקרוני לנהוג במשאית, אפילו אם הוא לא הוכשר לכך. לכן בתהליך הוראה או הכשרה יש ללמד את העקרונות המרכזיים בתחום התוכן, כדי שיהיה ניתן ליישם אותם במגוון הקשרים וסיטואציות. עקרונות אלה מסייעים ללומד להעביר את הידע והמיומנויות שרכש בהתמודדות עם מצבים חדשים.
העברה
אדוה אלמוג מתבצעת על ידי סמכות חיצונית ומיועדת להסכמה. לרוב באה לידי ביטוי במתכונת אחידה לאוכלוסייה רחבה, לדוגמה: מבחן בגרות בהיסטוריה.
הערכה חיצונית
מתבצעת על ידי סמכות חיצונית ומיועדת להסכמה. לרוב באה לידי ביטוי במתכונת אחידה לאוכלוסייה רחבה, לדוגמה: מבחן בגרות בהיסטוריה.
הערכה חיצונית
ורד ויטקובסקי ורנית דהן

העשור הנוכחי מאופיין במודעות הולכת וגוברת לחשיבות של הערכת הישגים בהכוונת ההוראה והלמידה, וכן במגוון רחב של דרכי הערכה.
שלושת המונחים הרווחים להגדרת התחום הם: הערכה (assessment, )בחינה
(testing)
ומדידה (measurement).

הערכה היא מונח כללי הכולל את המגוון המלא של שיטות ודרכים לקבלת מידע על אודות הלמידה של התלמיד ואת השיפוט הערכי לגבי התקדמותו בלימודים. הערכה מתייחסת לטיב הביצוע של הפרט.

בחינה היא סוג של הערכה, כלי או הליך שיטתי, המכיל בדרך-כלל מקבץ שאלות המועברות לכל התלמידים בפרק-זמן קצוב ובתנאים אחידים. גם בחינה מתייחסת לטיב הביצוע של הפרט, בין ביחס לביצוע של אחרים ובין ביחס לחומר הלימוד.

מדידה היא הליך לקבלת תיאורים כמותיים לגבי הדרגה של אפיון מסוים של הפרט. היא מתבטאת במתן מספרים, על-פי חוק מסוים, לתוצאות המבחן או סוגים אחרים של הערכה.

הנושא של הערכת הישגים עבר תהפוכות רבות במהלך השנים. כמו בתחום החקירה המדעית, גם בתחום של הערכת הישגים הנגזר ממנה המטוטלת נעה בין גישות כמותיות לאיכותיות. כשם שרבים מהחוקרים של מדעי ההתנהגות מסתייגים כיום מהגישה הפוזיטיביסטית ומצדדים בגישה הקונסטרוקטיביסטית, כך גם רבים מהעוסקים בהערכת הישגים עוברים כיום מהגישה המסורתית, הכמותית, לגישה המבוססת על הערכה איכותית, המכונה הערכה חלופית.בחינה ישירה של ביצוע התלמיד שבה התלמיד נדרש ליצור תגובה, תערוכות, הדגמות, תגובות הניתנות בכתב ו/או בע"פ, יומנים, תלקיטים וחקירות הינם דוגמאות של חלופות בהערכה המאפיינות את המונח " הערכה חלופית".
באופן כללי, בהערכה חלופית התלמיד נדרש לבצע מטלה מורכבת ובעלת משמעות, כאשר עליו לפתור בעיה מציאותית או אותנטית, תוך כדי שימוש בידע קודם וכישורים רלוונטיים.

ערכו : רנית דהן וורד ויטקובסקי
         המרכז ללימודים אקדמאיים

מקורות המידע :
1. בירנבוים,מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים. תל אביב : רמות.
2. הערכה חלופית, יסודות תאורטיים
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/nofim/grades/bible/haaracha.htm


 
הערכה חלופית
O.G (Formative Assessment)
הערכה שנועדה לספק ללומד משוב על למידתו לשם פיתוחה ושיפורה. מודעות הלומד על הידע שרכש מאפשרת לו לשלוט על תהליך הלמידה ולתכנן את המשכה לעבר היעדים שנקבעו. לפיכך ההערכה המעצבת תורמת ללומד בתכנון היעד אליו עליו לשאוף, בבחירת אופי העשייה שלו, בחינתה ושיפורה.
הערכה מעצבת
אדוה אלמוג מתבצעת על ידי המורה/המדריך המכיר את הלומדים, הערכה פנימית מתבססת על כלים פורמאליים (ציון לשיעורי בית) ובלתי פורמאליים (שיחות הערכה ומתן דגשים אישיים). הערכה פנימית
ליאת אסתרוגו וטלי ברגר המרכז ללימודים אקדמיים

הערכה- שיפוט ערכי לגבי התקדמותו של התלמיד בלימודים. הערכה מתייחסת לטיב הביצוע של הפרט (בירנבוים, 1997).


"שיפוט וערכם של רעיונות, עבודות, ופתרונות, שימוש בקריטריונים ובסטנדרטים של אומדנים, שיקבעו את מידת הדיוק והתכליתיות, של הפרטים.


הערכת לומדים בסביבות מקוונות ברשת


במעבר מהוראה הכיתתית להוראה מקוונת, חלו שינוים תפיסתיים בדרכי הערכת הלומדים:


הנחות היסוד - הערכה הנו חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה.


ההערכה ברשת, במציאות המקוונת מאופיינת בהיפר-מדיה ומולטימדיה, ריבוי של מידע ותוכן, מבחר רב של אפשרויות למידה והתנסות. הערכה אינה יכולה להתבסס רק על ממד אחד בצורה חד-גונית, אלא עליה להיות רב-גונית ורב-פעמית.


טכנולוגיות התקשוב מציעות כלים חדשים להערכה: מעקב ממוחשב ובדיקת שימושים בכלים ואמצעים.


שימוש בשיטות הערכה המסורתיות בהוראה מתוקשבת ברשת לא יפסקו, אלא אם כן תוצע אלטרנטיבה המגדירה מחדש את המטרות (דר' בוכניק וכרמי, 2005).


מטרות חדשות להערכה המתוקשבת העתידית:


מטרה ראשונה: הערכה על עשייה ויכולת שיפוט ולא רק לעמוד בסטנדרטים.     


לדעת לבחור מתוך מצבור רחב של ידע בלתי מוגבל  ולדעת להמשיך לפתחו למידע חדש. על המשתמש לברר מהי הסמכות של הארגון שיצר את פריט הידע ולברר אמינות ותקיפות.


מטרה שנייה: הלומד מעריך את עצמו - בודק לא רק מה הלומד למד מהמלמד, אלא גם מה למד המלמד מהלומד לאורך זמן (עידן, 2000).


לסיכום:


הערכה הנה תהליך גמיש ומעצב ולא רק מסכם, הערכה מספקת הזדמנויות למידה משמעותיות ומאתגרות, המקושרות לעולמו של הלומד. הלומד מציג באופן אקטיבי ורציף את ידיעותיו, וכישוריו (דר' בוכניק וכרמי, 2005).


 


 ביבליוגרפיה


דר' בוכניק ד' וכרמי, ג' (2005), כנס מיט"ל.


בירנבוים, מ' , (1997), חלופות בהערכת השגים. תל-אביב.


עידן , א', (2000), מדריך למאה ה -21. דיונון, תל-אביב.


 


 

הערכת מידע מקוונת
טלי שיעור פרונטאלי המועבר על ידי מרצה / מדריך הנמצאים עם הלומדים באותו הזמן ובאותו המקום. הרצאה
אדוה אלמוג מסתמכת על כך שהאורגניזם נוקט כל פעולה במטרה להשיג רווח או למנוע הפסד.
על פי ההתניה האופראנטית, ישנם מספר סוגי חיזוקים, כל אחד מהם ידחוף את האורגניזם ללמידה.
חיזוק חיובי - הצמדת מתן פרס לעשיית פעולה מסוימת בידי האורגניזם.
חיזוק שלילי - הרחקת גירוי לא נעים, הקיים עד לביצוע הפעולה. ענישה - הצמדת גירוי לא נעים לפעולה,
וענישה שלילית - הרחקת פרס, המתרחשת בצמידות לעשיית פעולה בידי האורגניזם.
החיזוקים צפויים לעודד חזרה על ההתנהגות. הענישה - צפויה להפחית סבירות הופעת ההתנהגות.
תורנדייק ערך את נסויי ההתניה האופראנטית על חולדות. על ידי שימוש בשיטת למידה זו, הצליח להביא לכך שחולדות שנסגרו בתוך תיבת זכוכית, ידעו שעליהן ללחוץ על דוושה מכוסה, כדי להשיג מזון, למשל.
התנייה אופרנטית
אדוה אלמוג בבסיס ההתניה הקלאסית עומדת ההסתמכות על כך שכל גירוי גורר תגובה. תחילת מחקרה בניסויים המפורסמים שערך פבלוב בכלבים. ההתניה הקלאסית מלמדת את בעל החיים לקשר בין גירוי פיזיולוגי טבעי שלו (למשל, אוכל) לבין גירוי שאינו הגירוי הפיזיולוגי הטבעי (למשל, צלצול פעמון): על גירוי טבעי (כמו האוכל) מגיב הכלב תגובה רפלקסיבית (ריור). אם נשמיע לכלב צלצול פעמון כל פעם לפני שנגיש לו את הבשר, נגרום לכלב לרייר עוד קודם שיראה את הבשר. זוהי תגובה לא טבעית הנוצרת כתוצאה מהתניה קלאסית.
התנייה קלאסית