ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
T.B לפני שמפתחים לומדה עבור הארגון, מומלץ לערוך בדיקה טכנולוגית קצרה המכילה מידע קריטי ראשוני לפיתוח הלומדה בהיבט הטכנולוגי. לדוגמה, רזולוציית מסך, גרסת פלאש, סוג דפדפן וכדומה. בדיקה טכנולוגית
T.B לפני שמפתחים לומדה עבור הארגון, מומלץ לערוך בדיקה טכנולוגית קצרה המכילה מידע קריטי ראשוני לפיתוח הלומדה בהיבט הטכנולוגי. לדוגמה, רזולוציית מסך, גרסת פלאש, סוג דפדפן וכדומה. בדיקה טכנולוגית
rl בדרך כלל הכוונה היא לרשימת המקורות מהם נלקחו פריטי מידע.
רשימה זו מופיעה בסוף מאמר או ספר ומהווה תיעוד של האסמכתאות עליהן התבסס הכותב.
בבליוגרפיה מוערת - כזו המכילה הפניות לקריאה נוספת בנושא האמור.בבליוגרפיה מוערת אינה רשימה ולעיתי אינה מתייחסת ישירות למקורות עצמם. היא מופיעה בדרך כלל כפרק נפרד בספר, בו מוצגים מקורות העוסקים בנושא, לצד חוות דעת על המקורות והמלצות. בביליוגרפיה מוערת אינה נפוצה בעולם המהיר של ימינו, אך ניתן עדיין למוצאה בספרות עיונית ברמה גבוהה במיוחד.
ביבליוגראפיה
אדוה אלמוג הביהביוריזם (מגיע מהמילה behavior שפירושה התנהגות) היא תיאורית למידה מרכזית בפסיכולוגיה, הקוראת להתמקדות בחקר ההתנהגות הגלויה של האורגניזם, ובדרך לעצבה. לפי הביהביוריזם: המודע אינו מושג מוגדר ואינו בר-שימוש.
חוקרי הגישה הביהביוריסטית עסקו בחקר התנהגות בעלי חיים, ולא היססו להקיש מהתנהגותם להתנהגות בני אדם, תוך התעלמות מכוונת מכל למידה שאינה מתבטאת במעשים.
ביהביוריזם
מירי קגנסקי- המרכז ללימודים אקדמיים מקור המונח בלוג (Blog) הוא בצירוף השמות Weblog= Web+Log ובעברית יומנרשת (יומן רשת). זהו יומן אישי שבעליו כותב בו רשומות, ותוכנו גלוי ברשת בדרך כלל לשם קריאה ואף לתגובה. בעל יומן רשת נקרא Bloger. את המונח טבע ג'ון בארגר ב-1997 (Barger,2006).
יומנרשת הוא כלי ביטוי אישי ואותנטי מקוון בגלל האפשרות של אחרים לעיין בו ולהגיב עליו. עם התפתחות היומנרשת ככלי טכנולוגי שיתופי פשוט להפעלה ולהתנהגות הופך שילובו בהוראה ובלמידה כתלקיט (Portfolio) מקוון, כמחברת מקוונת וכלמידה שיתופית לאפשרות נגישה ומידית. השימוש בו מוצע להעלאת איכות התהליך הלימודי (וליצקר, 2003).

בלוג חינוכי מעודד דיון, החלפת דעות ואינטראקציה בין משתתפים רבים. שילוב יומנרשת בחינוך ובלמידה נובע מקלות השימוש בו.
בלוג חינוכי מאפשר אינטראקציה בשתי רמות:
אינטראקציה ישירה: גם כותב הבלוג וגם הקוראים יכולים להגיב ולהעיר באופן חופשי.
אינטראקציה מקבילה: כותב הבלוג יכול ליצור אינטראקציה עם כותבי בלוגים אחרים על ידי התייחסות ביומן שלו, הבלוג שלו. בצורה כזו, נוצר דו-שיח מקביל בין כמה כותבים.החשיבות של הדיאלוג בהקשר זה הוא ביצירת התודעה לדעות ולעמדות של אחרים.
בלוג חינוכי בניגוד למערכת למידה מתוקשבת סגורה מייצג סביבה פתוחה המזמנת דיאלוג מעמיק יותר תוך התייחסויות מתועדת לאחרים ותוך הצבעה על מקורות מידע אחרים.
בעל יומנרשת יכול לערוך תכנים חדשים ולעדכנם בלי להיות מיומן בשפות תכנות או בכלי תצוגה יעודיים.
יומנרשת מעודד מוטיבציה לכתיבה ולתקשורת בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין הסביבה הרחבה יותר. האפשרות שכל אדם בעולם יוכל לשאול ולהגיב למה שכותב תלמיד אחר נותנת משוב חיובי להעצמה אישית. (Sierra,2006)
הכתיבה והקריאה ביומנרשת עשויות לשפר חשיבה ביקורתית ואוריינות מידע.

הנרי פארל (Farrell,2006) מזהה חמש סוגיות עיקריות הנוגעות לשימוש ביומנרשת חינוכי:

1. המורים משתמשים ביומנרשת כתחליף לקורס סטנדרטי. הם מעדכנים בו מטלות, לוחות זמנים, רשימות קריאה ועוד. דבר זה מקל על המורים מבחינה טכנית.
2. מורים נוהגים לצרף הפניות לאתרים ולתכנים חיצוניים הקשורים בחומר הנלמד ומעשירים אותו במידה רבה.
3. יומני הרשת מאפשרים לפתח דיונים כיתתיים במגוון נושאים. השיחות המקוונות עוסקות במגוון רחב של נושאים ותורמות ליצירה של קהילת לומדים.
4. חלק מהמורים עושה שימוש ביומנרשת לארגון הרצאות כיתתיות ולהעלאת סיכומי קריאה.
5. כתיבת יומנרשת עשויה להינתן כמטלה עצמה, עליה התלמיד מקבל ציון.

דיקינסון (Dickinson,2003) בוחן את יומנרשת לפי טקסונומיה של בלום (Bloom,1956). הוא טוען שיש מקום להטמיע את יומני הרשת כמאיצי תהליכי למידה וכמסייעי למידה. בנוסף הם מאפשרים לבחור התנהגויות רצויות של התלמיד מעבודתו ביומנרשת.

סוגי יומנרשת ( בלוגים) חינוכיים:
• יומנרשת כיתתי (Classroom blog) כתחליף או כמשלים לאתר כיתה/ לקבוצת למידה.
• יומנרשת ככלי ניהול למידה.
• יומנרשת ככלי ללמידה שיתופית.
• יומנרשת כתלקיט מקוון.
• יומנרשת של מורים (Teachers weblog).

להרחבת הידע בנושא בלוגים ניתן להיכנס לאתרים הבאים:

1. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92
2. http://portal.macam.ac.il/DbImage.aspx?image=file&id=257
3.http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=740598

מקורות:

1. ברק, מ' ודופלט, י'(2000). חשיבה יצירתית, לימוד מבוסס-פרויקטים והערכת פורטפוליו, כנס האגודה הישראלית לחקר החיינוך (איל"ה) מספר 12, אוניברסיטת תל אביב.
http://www.bgu.ac.il/~mbarak/Papers/Barak%20%20Doppelt%20IERA%202000.doc

2. רותם,א', פלד, י' (2008) . לקראת בית-ספר מקוון, מופ"ת, סדרת כליל.

3. בלוג חינוכי.
http://www.pisga.org.il/blog/marpadkg/uploads/443C7314/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%9D.doc
בלוג חינוכי Educational Blog
T.B מונח המתייחס לתכנון לימודים ובדיקת הישגים. הטקסונומיה בנויה משש רמות: 1-ידע. 2-הבנה, 3-יישום, 4-ניתוח, 5-סינתזה, 6-הערכה. "ידע", היא הרמה הנמוכה ביותר בתהליך למידה והערכה ומבוססת בעיקר על זיכרון תלמיד, ואילו הערכה היא הרמה הגבוהה ביותר. בלום- הטקסונומיה של בלום