ברוכים הבאים לויקי מילון שלנו, המכסה מאות מושגים מעולם הלמידה הארגונית. תודתנו החמה לכל מי שתרם ערך או הסבר ובפרט לתלמידי המרכז ללימודים אקדמיים ולדר' גילה קורץ על כתיבה מעמיקה של עשרות מושגים.
ערוך מאת פירוש       ערך
לילי אליצור- המרכז ללימודים אקדמיים אוריינות היא היכולת לקרוא ולכתוב,המושג אוריינות בסביבה מתוקשבת פירושו יותר מאשר האפשרות לקרוא, לכתוב, ולספור,אלא גם את היכולת להשתמש ולתקשר בצורות שונות ובמגוון טכנולוגיות.
המושג אוריינות בסביבה מתוקשבת מעלה שאלה מהותית :
כיצד ישפיעו הטקסטים הממוחשבים (מצגות, טקסט אינטראקטיבי, טקסט מתוקשר, מאגר מידע, וכו') על פיתוח האוריינות ?
סביבה מתוקשבת הינה סביבה עתירת מידע וידע שמטרתה לתת מענה ללומדים שונים, בעלי סגנונות למידה שונים, צרכים ייחודיים ותחומי עניין שונים, הן כוללות מגוון רחב של טכנולוגיות.
בסביבה כזו מקורות מידע יהיו מגוונים כתובים, חזותיים ואור קוליים כגון: ספרים, עיתונים, מצגות, תמונות, ציורים, תרשימים, סרטים וכדומה.
הסביבה המתוקשבת כוללת עזרי למידה כגון לומדות שמקלות על תהליך הלמידה ועל הלמידה עצמה ומשפרות את הנגישות למידע ולארגונו, אלא שלשם כך התלמידים נדרשים ללמוד מיומנויות חדשות ולפתח אוריינות טכנולוגית.
פיתוח אוריינות בסביבה המתוקשבת מאפשר שימוש מושכל ביישומים לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות כגון:כתיבה, קריאה, הבנה, חיפוש מידע, איסוף נתונים, מיון, קריאה ביקורתית, עיבוד מידע, הצגת מידע, שיתוף פעולה, יכולת דיון ופיתוח לומד עצמאי.
מכאן שמעורבותו של המורה בסביבה המתוקשבת אינה בבחינת מעביר ידע, אלא בעיקר מזמן התנסויות, יועץ ומתווך בתהליכי הלמידה של הלומדים. לראיה פדגוגית זו משמעות מיוחדת למושג אוריינות בסביבה המתוקשבת , בשל הנגישות הרבה למידע וריבוי האפשרויות שמציעה הטכנולוגיה.
חשוב לציין כי הסביבה המתוקשבת ביותר אינה יכולה לזמן תהליך למידה אם לא ידאג המורה לאינטגרציה בין: המטרות,התכנים ונושאי הלימוד,קהלי היעד, ובין האפשרויות שהסביבה הדיגיטאלית מזמנת.


מקורות

א. מדינת ישראל, משרד החינוך ,האגף לחינוך יסודי אוריינות בסביבה מתוקשבת
אוריינות בסביבה מתוקשבת

ב מרכז הדרכה מחוזי לתקשוב, מחוז דרום, תוכנית התקשוב
סביבה מתוקשבת עתירת מידע

ג.מס"ע מופת סובב עולם
סביבת למידה אוריינית מתוקשבת גני הילדים וביה"ס
אוריינות בסביבה מתוקשבת
שי לביא שיטת למידה מרחוק באמצעים טכנולוגיים. אי-לרנינג
T.B Coaching-שיטת הדרכה כוללת. פעילות הדרכה לצורך חיזוק, שיפור ועדכון המקצועיות שנרכשה בהכשרה, כדי להגיע לרמת המקצועיות הנדרשת.
אימון יורכב בדרך כלל ממספר תרגילים, על-פי מדרג קושי ומורכבות עולים, הנגזרים מהייעוד וממאפייני המסגרת המתאמנת.
אימון
חלךי

אינדוקציה היא הדרך שבה מסיקים מסקנה ממקרים פרטיים ועוברים מהם לקביעה כללית (בניגוד ל"דדוקציה")

אינדוקציה
יודפת תהליך שמטרתו לזהות את הצרכים האמיתיים של הארגון בפן ההדרכתי או הארגוני. תהליך איתור הצרכים מכיל: תחקורים, תצפיות, שאלונים, קבוצות מיקוד ולבסוף המלצות של פתרונות מומלצים. איתור צרכים
לובהאיתור צרכים הוא תהליך של
פנייה לקהל היעד אליו מיועד הפיתרון, על מנת לבחון את צרכי הידע שלו ולשקפם בפיתרון
שייבנה. לתהליך איתור הצרכים שני שלבים: השלב הראשון בביצוע בתהליך הוא הגדרת
קהל היעד. בשלב השני חשוב לבחור את השיטה בה נדגום את צרכני הידע
הפוטנציאליים. ביצוע תהליך איתור צרכים ממוקד, שיטתי ומובנה יסייע בבניית פיתרון
שיהיה לא רק אפקטיבי אלא גם יספק מענה לצרכים אמיתיים
. לקוח ממילון מושגים לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה (פסג"ה, קרית מוצקין) 

ה
איתור צרכים
לובה

איתור צרכים הוא תהליך של
פנייה לקהל היעד אליו מיועד הפיתרון, על מנת לבחון את צרכי הידע שלו ולשקפם בפיתרון
שייבנה. לתהליך איתור הצרכים שני שלבים: השלב הראשון בביצוע בתהליך הוא הגדרת
קהל היעד. בשלב השני חשוב לבחור את השיטה בה נדגום את צרכני הידע
הפוטנציאליים.וביצוע תהליך איתור צרכים ממוקד, שיטתי ומובנה יסייע בבניית פיתרון
שיהא לא רק אפקטיבי אלא גם מענה לצרכים אמיתיים
. לקוח ממילון מושגים לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה (פסג"ה, קרית מוצקין) איתור צרכים
ציון אדם אלפא, מונח המבטא קליעה מדויקת למטרה של טייסים. בעולם ההדרכה: "אלפא" - אינטגרציה לפיתוח הדרכה. מודל המדגיש את הצורך באינטגרציה של פתרונות לפיתוח הדרכה - כמערכת שלמה. לא עוד הסתכלות" על היבט אחד, אלא אבחון במתן פתרונות אינטגרטיביים. הקוד "אלפא" מגלם בתוכו מיצוי אופטימאלי של מערכת שלמה (תחזוקה, טיסה, מודיעין וכד'...). המודל פותח ע"י צה"ל בשנות ה-90. היוזמה לפיתוח המודל, נבעה מהתחושה שתהליכי הפיתוח שאיתם עבד צה"ל עד כה, אינם מספקים מענה מיטבי לצרכי השטח על סף שנות ה- 2000. התאמת המודלים של פיתוח הדרכה לשינויים הטכנולוגיים המהירים, לשינויים בסביבה הארגונית ולגישות ותיאוריות בתחום הארגוני. אלפ"א
גילה שוימר וחנה גוטמן - המרכז ללימודים אקדמיים

גישה העוסקת במאפיינים (בתחום הקוגניטיבי, הרגשי, וההתנהגותי) ובצרכים הייחודיים של הלומד המבוגר, המבדילים אותו מהילד ומהנער הלומד, שבהם עוסקת זה אלפי שנים הפדגוגיה. הכרת מאפיינים אלה עשוייה לשמש יסוד לתכנון, לפיתוח ולהערכה מעצבת ולהערכה מסכמת של תוכניות למבוגרים.
מוגדרת כ"האמנות והמדע של העזרה למבוגרים ללמוד", בה ההוראה והלמידה הן אחריותם המשותפת של המורה והלומד.
אלכסדר קאפ טבע לראשונה את שם התיאוריה. מלקולם נואלס פרסמה ברבים.
התיאוריה מבוססת על ארבע הנחות יסוד:
א. המבוגר נחשב לישות המכוונת את עצמה, הרואה את עצמו כלומד, הפעיל מתוך הכוונה עצמית או כיוצר. הוא מודע לצורך שלו בלמידה, לחסרים שלו (בתכנים, במיומנויות, בכישורים, בכלים וכו') ובעל מוכנות ללמוד.
ב. המבוגר תופס את ניסיון החיים כחלק מזהותו, העוזר לו בקידום הלמידה.
ג. למבוגר מוכנות משתנה ללמידה, בהתאם לשלב בו הוא נמצא בחייו.
ד. מבוגר מתייחס ללימודיו בפרספקטיבה מידית: הוא רוצה ליישם לאלתר את אשר הוא לומד ורואה בלימודיו אמצעי לשיפור יכולתו להתמודד עם בעיות החיים. כך שלמבוגר הניעה גבוהה ללמוד, אם זיהה שהדברים מתאימים לצרכיו.
בין מבקרי התיאוריה: אן הנסון (1996), ג'וזף דיוונפורט (1993), דאי (Day) ובסקט (Baskett).
בעידן המידע, בו יש חשיבות ללמידה לאורך החיים (Lifelong Learning), לטכנולוגיה בשירות האנדרגוגיה מקום נרחב. מודעות לצורכי הלומד המבוגר ויישומם באמצעי למידה מגוונים, מבוססי טכנולוגיה, פותחים אפיקים חדשים ללמידה ללא מגבלת זמן, מקום וגיל.

מקורות:
1. ורדי, א'. פיתוח מקצועי של מורים ומה בין אנדרגוגיה לפדגוגיה. אוחזר 24.11.10.
www.education.gov.il/Merkaz/download/anderdogya.doc
2. טוקטלי, ר'. הדרכת מורים וחנוך מבוגרים. אוחזר 24.11.10.
ttp://www.education.gov.il/hadracha/gilaion13.htm
3. נואלס, מ'. אנדרגוגיה- טכנולוגיה מתפתחת ללמידת מבוגרים. אוחזר 24.11.10.
http://www.education.gov.il/hadracha/gilaion13.htm
4. נואלס, מ'. אנדרגוגיה- יסודות בלמידת מבוגרים ובהנחייתם. אוחזר 24.11.10.
 http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/7D228C51-19B0-4A1C-92F6-C9EBD7F71BF2.htm

אנדרגוגיה
rle כלי להפיכת מצגת Power Point ללומדה פלאשית.

תוכנת הארטיקולייט מוסיפה מעטפת פלאשית סביב שקפי המצגת, כולל אפשרויות כמו חיפוש תוכן, הוספת שאלונית ואינטראקציות דינמיות ללומד.

מידע נוסף קיים באתר החברה:

www.articulate.com
ארטיקולייט Articulate
T.B Ethics -
תורת מידות או השקפה המוסרית אשר מתווה לבני האדם את דרך החיים הראויה, ההולמת או הנכונה. האתיקה היא הפילוסופיה של המוסר, מכלול כללי התנהגות ועקרונות המקובלים להבחנה בין טוב לרע ובין מותר לאסור, כדי לכוון להתנהגות הרצויה והנכונה של אנשים בחברה או בארגון.
אתיקה